Category: Uncategorized

TPM – Bảo trì toàn diện

TPM là gì ? Total Productive Maintenance (TPM) là một chương trình bảo trì bao gồm nhiều định nghĩa mới cho quá trình bảo dưỡng thiết bị. TPM đưa bảo trì vào trọng tâm là một phần quan trọng của doanh nghiệp. Thời gian bảo trì được đưa vào trong kế hoạch sản xuất và trong …

Six Sigma

Phương pháp 6 SIGMA là gì ? Six Sigma (6 Sigma, hay 6σ) là một hệ phương pháp cải tiến quy trình kinh doanh và quản lý chất lượng bằng cách dựa trên thống kê để tìm ra lỗi (khuyết tật), xác định nguyên nhân của lỗi và xử lý lỗi nhằm làm tăng độ …

JIT – Just in time

Just In Time là gì? Định nghĩa Sản xuất tức thời trong tiếng Anh là Just in time, viết tắt là JIT. JIT là một khái niệm trong sản xuất hiện đại, được hiểu ngắn gọn nhất “đúng sản phẩm – đúng số lượng – đúng nơi – đúng thời điểm cần thiết”. Bản chất và ý nghĩa – JIT là một …

4M trong sản xuất

4M LÀ GÌ? 4M được hiểu là kỹ thuật quản trị sản xuất, bao gồm 4 yếu tố: Con người, Máy móc, Vật liệu và Phương pháp. Cụ thể: MAN – CON NGƯỜI Con người bao gồm: lãnh đạo các cấp, công nhân viên trong một đơn vị và người tiêu dùng. Đây là nhân …

Đánh giá năng suất nhân viên

Manpower là gì ? Tại sao nó lại quan trọng trong sản xuất Chỉ số này cho chúng ta thấy, mỗi người trong bộ phận của chúng ta đều được coi là bình đẳng, vì vậy nếu muốn nâng chỉ số này, chúng ta hãy làm sao để nâng đều năng lực hoặc điều độ …

KAIZEN Trong sản xuất

Sơ lược về Kaizen KAIZEN không phải công cụ, không phải kỹ thuật. KAIZEN là một triết lý trong quản lý của người Nhật. Tên của nó được ghép từ hai từ trong tiếng Nhật: kai- liên tục và zen – cải tiến Xuất phát từ suy nghĩ rằng “trục trặc” có thể nảy sinh …

OEE – Hiệu suất tổng thể thiết bị

Hiệu suất tổng thể thiết bị là gì? OEE (Overall Equipment Effectiveness – suất tổng thể thiết bị) được tạo ra bởi chuyên gia Nhật Bản Seiichi Nakajima để chỉ ra mức độ hiệu quả của máy móc theo tỷ lệ %. Hiệu quả của một thiết bị được đánh giá một cách tổng thể thông …

5S trong sản xuất

5S là gì 5S là tên gọi của một phương pháp để quản lý, sắp xếp môi trường làm việc. 5S được viết tắt từ 5 từ của tiếng Nhật. Đó là Seiri (整理 Sàng lọc), Seiton (整頓 Sắp xếp), Seiso (清掃 Sạch sẽ), Seiketsu (清潔 Săn sóc) và Shitsuke (躾 Sẵn sàng). Sàng lọc …

Các biểu mẫu trong sản xuất

Các biểu mẫu được liệt kê dưới đây